THEMES THAT YOU LIKE
Hey, I'm Emma from Bulgaria. 16 ☼

"And like the sea, i'm constantly changing from calm to hell."

Here we go again. 08.04. Вторник.

Тук съм и в същото време не съм. Тишината ме пронизва.В главата ми се въртят хиляди мисли. Странно, но съм спокойна, безразлична. Мисля за единия и за другия. Съзтезават се в съзнанието ми, кой да вземе надмощието над мен. Лека усмивка се прокрадва по лицето ми. Смесица от старите и новите чувства. Примирих се, че не мога да го забравя, а струва ли си ? Няма значение. “Затворих тази страница”.